top of page

Co přesně je PTFE a PFA?

 

Úvod

Ve světě plastů a průmyslových aplikací jsou PTFE a PFA dva klíčové materiály známé pro své výjimečné vlastnosti a univerzálnost. Ale co přesně jsou PTFE a PFA? Tento článek poskytuje podrobný přehled o těchto dvou polymerech, jejich vlastnostech, aplikacích a výhodách.

Co je PTFE?

PTFE (polytetrafluorethylen) je vysoce výkonný plast známý svou extrémně vysokou odolností vůči teplu, chemikáliím a elektrické izolaci. PTFE byl poprvé objeven ve 30. letech 20. století Dr. Royem Plunkettem u společnosti DuPont a je široce znám pod obchodním názvem Teflon®.


Vlastnosti PTFE:

 • Odolnost vůči teplotě: PTFE může vydržet teploty od -200°C do +260°C, aniž by ztratil své vlastnosti.

 • Chemická odolnost: Je odolný vůči téměř všem chemikáliím, včetně kyselin, zásad a rozpouštědel.

 • Nízké tření: PTFE má extrémně nízký koeficient tření, což ho činí ideálním pro aplikace, kde je požadován hladký pohyb.

 • Elektrická izolace: Díky svým vynikajícím dielektrickým vlastnostem je PTFE často používán v elektrických a elektronických aplikacích.

 • Nepřilnavost: Jeho nepřilnavý povrch zabraňuje ulpívání látek, což ho činí ideálním pro nepřilnavé povlaky.


Aplikace PTFE:

 • Povlaky: PTFE se běžně používá jako nepřilnavý povlak na kuchyňském nádobí.

 • Těsnění a těsnicí pásky: Díky své odolnosti vůči chemikáliím a teplotám je PTFE ideální pro těsnění a těsnicí pásky.

 • Izolace: PTFE slouží jako izolační materiál v elektronice a elektrotechnice.

 • Lékařské přístroje: Díky své biokompatibilitě se PTFE používá v různých lékařských přístrojích.

Co je PFA?

PFA (perfluoroalkoxy) je další vysoce výkonný polymer z rodiny fluoropolymerů. Byl vyvinut, aby překonal některé z omezení zpracování a použití PTFE.


Vlastnosti PFA:

 • Zpracovatelnost: Na rozdíl od PTFE lze PFA zpracovávat pomocí standardních technik vytlačování a vstřikování, což umožňuje větší flexibilitu designu.

 • Odolnost vůči teplotě: PFA nabízí vynikající odolnost při vysokých teplotách, podobně jako PTFE.

 • Chemická odolnost: PFA je odolný vůči široké škále chemikálií a rozpouštědel.

 • Nízké tření: Stejně jako PTFE má PFA nízké tření, což ho činí vhodným pro aplikace, kde je vyžadováno minimální tření.

 • Průhlednost: PFA je průhlednější než PTFE, což ho činí užitečným pro aplikace, kde je nutná viditelnost.


Aplikace PFA:

 • Potrubí a hadice: PFA se používá v chemickém průmyslu pro potrubí a hadice, které musí odolávat extrémním podmínkám.

 • Povlaky: PFA se používá pro ochranné povlaky v průmyslových aplikacích.

 • Průmysl polovodičů: PFA se často používá v průmyslu polovodičů díky své čistotě a odolnosti.

 • Lékařské přístroje: Stejně jako PTFE se PFA používá v lékařských přístrojích, zejména tam, kde je vyžadována průhlednost a flexibilita.

 

 


Srovnání PTFE a PFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr

PTFE a PFA jsou oba vynikající materiály s jedinečnými vlastnostmi, které je činí nezbytnými v mnoha průmyslových a komerčních aplikacích. Zatímco PTFE je známý svou extrémní odolností vůči teplotám a chemikáliím, PFA nabízí další výhody, jako je lepší zpracovatelnost a průhlednost. Volba mezi PTFE a PFA závisí nakonec na specifických požadavcích aplikace.

Vlastnosti

PTFE

PFA

Zpracovatelnost

Nelze zpracovat tavením

Zpracovatelný tavením

Odolnost vůči teplotě

Chemická odolnost

Průhlednost

Flexibilita

Až do 260°C

Velmi vysoká

Neprůhledný

Méně flexibilní

Až do 260°C

Velmi vysoká

Průhledný

Velmi flexibilní

bottom of page