top of page

OCHRANA DAT

JMÉNO A ADRESA ODPOVĚDNÉ

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních zákonů o ochraně osobních údajů členských států, jakož i dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

TefMeFlex GmbH

Wiesenring 1

07554 Korbußen

 

Telefon:+49  36602 / 5141-0

E-mail: info@tefmeflex.de

Webové stránky: www.tefmeflex.de

OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ DAT

V zásadě shromažďujeme a používáme osobní údaje od našich uživatelů pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování funkčních webových stránek a našeho obsahu a služeb. Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka platí v případech, kdy není možné ze skutečných důvodů získat předchozí souhlas a zpracování údajů umožňují zákonná ustanovení.

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Článek 6 (1) (b) GDPR slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. To platí i pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se naše společnost týká, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. V případě, že zásadní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. Pokud je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby nepřevažují nad prvním zájmem, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. pro zpracování.

Osobní údaje dotčené osoby budou vymazány nebo zablokovány, jakmile přestane platit účel uchovávání. Ke skladování může dojít i tehdy, pokud to stanoví evropský nebo národní zákonodárce v předpisech EU, zákonech nebo jiných předpisech, kterým odpovědná osoba podléhá. Údaje budou zablokovány nebo vymazány také v případě, že uplyne doba uložení předepsaná uvedenými normami, pokud nebude potřeba další uložení údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy.
 

POSKYTOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A VYTVÁŘENÍ LOGFILES

Při každém přístupu na naše webové stránky náš systém automaticky shromažďuje data a informace z počítačového systému přistupujícího počítače. Zde se shromažďují následující údaje:

1. Informace o typu a použité verzi prohlížeče

2. Operační systém uživatele

3. Poskytovatel internetových služeb uživatele

4. IP adresa uživatele

5. Datum a čas přístupu

6. Webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupuje na naše webové stránky

7. Webové stránky, ke kterým přistupuje systém uživatele prostřednictvím našich webových stránek
 

Údaje jsou také uloženy v souborech protokolu našeho systému. Tyto údaje se neukládají společně s jinými osobními údaji uživatele. Právním základem pro dočasné uložení údajů a souborů protokolů je článek 6 (1) (f) GDPR

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro umožnění doručení webové stránky na počítač uživatele. Za tímto účelem musí IP adresa uživatele zůstat uložena po dobu trvání relace. Ukládání do log souborů probíhá pro zajištění funkčnosti webu. Kromě toho údaje používáme k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Vyhodnocování údajů pro marketingové účely v této souvislosti neprobíhá.

V těchto účelech spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek se jedná o případ, kdy příslušná relace skončila. Pokud jsou data uložena v log souborech, je tomu tak nejpozději po sedmi dnech. Skladování nad rámec tohoto je možné. V tomto případě jsou IP adresy uživatelů smazány nebo odcizeny, takže již není možné přiřadit volajícího klienta.  

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do log souborů je pro provoz webových stránek nezbytně nutné. V důsledku toho neexistuje žádná možnost námitek ze strany uživatele.
 

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu. Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování jeho služeb. Pokud jsou ukládány další soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), je s nimi v tomto prohlášení o ochraně údajů nakládáno samostatně.
 

WEBOVÁ ANALÝZA SPOLEČNOSTÍ GOOGLE ANALYTICS

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pokud je na této webové stránce aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa společností Google předem zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

 

Více informací o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na https://www.google.de/intl/de/policies/. Rádi bychom upozornili, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIp“, aby bylo zajištěno anonymní zaznamenávání IP adres (tzv. maskování IP).

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Zpracování osobních údajů uživatelů nám umožňuje analyzovat chování našich uživatelů při surfování. Vyhodnocením získaných údajů jsme schopni sestavit informace o používání jednotlivých součástí našeho webu. To nám pomáhá neustále zlepšovat naše webové stránky a jejich uživatelskou přívětivost. V těchto účelech spočívá i náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Anonymizací IP adresy je dostatečně zohledněn zájem uživatele na ochraně jeho osobních údajů.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google kliknutím na následující odkaz (http:// tools.google.com /dlpage/gaoptout?hl=de) a nainstalujte dostupný plugin prohlížeče.

PLUGINY SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ
 

Facebook pluginy (tlačítko To se mi líbí a sdílet)

Na našem webu jsou integrovány pluginy ze sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ („To se mi líbí“) na našem webu. Přehled pluginů pro Facebook naleznete zde:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Když navštívíte naše stránky, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook prostřednictvím pluginu. Facebook obdrží informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko Facebook „To se mi líbí“, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah našich stránek se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku spojit vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že nám jako poskytovateli stránek není znám obsah přenášených údajů ani to, jak je Facebook používá. Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na adrese: https://de-de.facebook.com/policy.php. Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit vaši návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.
 

Twitter plugin

Funkce služby Twitter jsou integrovány na našich stránkách. Tyto funkce nabízí Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Pomocí Twitteru a funkce „Re-Tweet“ jsou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem Twitter a oznámeny ostatním uživatelům. Tyto údaje jsou také přenášeny na Twitter. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je Twitter používá. Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Twitteru na adrese: https://twitter.com/privacy. Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na https://twitter.com/account/settings.
 

plugin Google+

Naše stránky využívají funkce Google+. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Shromažďování a zveřejňování informací: Pomocí tlačítka Google+ můžete publikovat informace po celém světě. Vy a další uživatelé obdržíte personalizovaný obsah od společnosti Google a našich partnerů prostřednictvím tlačítka Google+. Google ukládá jak informace, které jste obsahu dali +1, tak informace o stránce, kterou jste si prohlíželi, když jste klikli na +1. Vaše +1 se může objevit jako upozornění spolu s vaším profilovým jménem a fotkou ve službách Google, například ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google nebo jinde na webových stránkách a v reklamách na internetu. Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1 za účelem zlepšení služeb Google pro vás a ostatní. Abyste mohli používat tlačítko Google+, potřebujete globálně viditelný veřejný profil Google, který musí obsahovat alespoň jméno zvolené pro profil. Tento název se používá ve všech službách Google. V některých případech může toto jméno také nahradit jiné jméno, které jste použili při sdílení obsahu prostřednictvím svého účtu Google. Identita vašeho profilu Google se může zobrazit uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo o vás mají jiné identifikační údaje. Použití shromážděných informací: Kromě účelů vysvětlených výše budou vámi poskytnuté informace použity v souladu s platnými předpisy společnosti Google o ochraně údajů. Společnost Google může zveřejňovat souhrnné statistiky o aktivitě +1 uživatelů nebo je předávat uživatelům a partnerům, jako jsou vydavatelé, inzerenti nebo přidružené webové stránky.
 

Plugin LinkedIn

Naše webové stránky využívají funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pokaždé, když je otevřena jedna z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, je navázáno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován, že jste navštívili naše webové stránky se svou IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „Doporučit“ na LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn je schopen přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek vám a vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je LinkedIn používá. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 

plugin XING

Naše webové stránky využívají funkce sítě XING. Poskytovatelem je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Pokaždé, když je vyvolána jedna z našich stránek obsahujících funkce XING, je navázáno spojení se servery XING. Pokud je nám známo, žádné osobní údaje nejsou uloženy. Zejména se neukládají žádné IP adresy ani se hodnotí chování při používání. Další informace o ochraně dat a tlačítku XING Share naleznete v prohlášení o ochraně dat XING na: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

REGISTRACE

Abyste mohli používat náš internetový obchod, musíte se u nás zaregistrovat jako zákazník. Protože naše nabídka je zaměřena pouze na komerční zákazníky, registrace je možná pouze s údaji o vaší společnosti. Evidujeme pouze firemní kontaktní údaje kontaktní osoby ve vaší společnosti. Jakékoli další shromažďování osobních údajů není dostatečné.

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Jakýkoli souhlas, který jste poskytli, můžete kdykoli odvolat. Stačí nám neformální zpráva e-mailem. Zákonnost již provedeného zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena. Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy tak dlouho, dokud budete registrováni na našich webových stránkách, a poté budou vymazány. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

Zpracováváme zákaznické (firemní) a smluvní údaje, pokud jsou nezbytné pro vznik, obsahovou úpravu nebo změnu právního vztahu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Shromážděné zákaznické údaje budou po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu vymazány. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

ZPRAVODAJ

Na našich stránkách nabízíme newsletter, kterým informujeme naše zákazníky o změnách krimpovacích rozměrů pro výrobu hadicových vedení. K tomu od vás potřebujeme vaši e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem adresy a naším zákazníkem.

Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací.

Zpracování údajů uvedených v registračním formuláři newsletteru probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svůj souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich používání pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit se“ v newsletteru. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pokud osobní údaje zpracováváte Vy, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte vůči odpovědné osobě následující práva:

právo na poskytování informací

Od odpovědné osoby si můžete vyžádat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, zpracováváme. Máte právo požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat, abyste byli informováni o příslušných zárukách podle čl. 46 GDPR v souvislosti s přenosem.

Právo na opravu

Máte právo na opravu a/nebo doplnění vůči odpovědné osobě, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Odpovědná osoba musí neprodleně provést nápravu.
 

Právo na omezení zpracování

Za následujících podmínek můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů:

1. pokud popíráte přesnost osobních údajů, které se vás týkají, po dobu, která umožní odpovědné osobě ověřit přesnost osobních údajů;
 

2. zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho žádáte o omezení použití osobních údajů;
 

3. odpovědná osoba již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale potřebujete je Vy k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, popř.
 

4. pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo zjištěno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, omezeno, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s Vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické či právnické osoby nebo pro účely z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.
 

Pokud bylo omezení zpracování omezeno podle výše uvedených podmínek, budete o tom odpovědnou osobou informováni, než bude omezení zrušeno.  

Právo na vymazání
 

Můžete požádat odpovědnou osobu, aby neprodleně vymazala osobní údaje, které se vás týkají, a odpovědná osoba je povinna tyto údaje neprodleně vymazat, pokud je splněn jeden z následujících důvodů:  

1. Osobní údaje, které se Vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 

2. Odvoláte svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
 

3. Vznesete námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 (1) GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 (2) GDPR.
 

4. Osobní údaje, které se Vás týkají, byly zpracovávány protiprávně.
 

5. Výmaz vašich osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 

6. Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.
 

informace třetím stranám

Pokud odpovědná osoba zveřejnila osobní údaje, které se vás týkají, a je povinna je vymazat v souladu s čl. 17 odst. 1 GDPR, přijme vhodná opatření, včetně technických, k ochraně osoby odpovědné za zpracování údajů, přičemž s ohledem na dostupnou technologii a náklady na realizaci, kteří osobní údaje zpracovávají, že jste je jako subjekt údajů požádali o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií či replikací těchto osobních údajů.

výjimky
 

Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování nezbytné  

1. uplatňovat právo na svobodu projevu a informace;
 

2. ke splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, kterému správce podléhá, nebo k provedení úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, který byl na správce přenesen;


3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. hai a čl. 9 odst. 3 GDPR;


4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud zákon uvedený v písmenu a) pravděpodobně znemožní nebo vážně naruší dosažení cíle tohoto zpracování, popř


5. uplatňovat, vykonávat nebo obhajovat právní nároky.

právo na informace

Pokud jste u odpovědné osoby uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je tato povinna informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se Vás týkají, o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování, pokud to se ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být informováni o těchto příjemcích odpovědnou osobou.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž by tomu bránila osoba odpovědná za poskytnutí osobních údajů, za předpokladu, že

1. zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a
 

2. zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.

Při výkonu tohoto práva máte také právo na to, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly předány přímo od jedné odpovědné osoby jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné. Nesmí tím být narušeny svobody a práva jiných lidí.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která byla správci svěřena.

Právo vznést námitku

Máte právo z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm.e nebo f GDPR; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Odpovědná osoba již nezpracovává osobní údaje, které se vás týkají, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

 

bottom of page